Heo vàng
Thức ăn cho gà
Công dụng :
HV-202
Gà vỗ béo