TIN TỨC NỘI BỘ
BE UPDATED WITH PILMICO’S EVENTS
Đoàn thể công ty trước giờ đi tham quan, du lịch

Đoàn thể công ty trước giờ đi tham quan, du lịch

Công ty Pilmico thường tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên đi tham quan du lịch nghỉ dưỡng hằng năm, thông qua các tuor du lịch nhằm tạo tính đoàn kết trong nội bộ công ty cũng như tạo khích lệ tinh thần toàn thể mọi người trong...
Read More
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Tổ chức tham quan, du lịch nâng cao tinh thần cho toàn thể nhân niên

Tổ chức tham quan, du lịch nâng cao tinh thần cho toàn thể nhân niên

Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Pilmico Vịệt Nam là công ty con của Pilmico international Pty Ltd, thuộc tập đoàn Aboitiz Equity Ventures Inc.. Chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu cung cấp thức ăn nuôi cá cho thị trường Việt Nam, thị...
Read More
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone