Đoàn thể công ty trước giờ đi tham quan, du lịch

Đoàn thể công ty trước giờ đi tham quan, du lịch

Công ty Pilmico thường tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên đi tham quan du lịch nghỉ dưỡng hằng năm, thông qua các tuor du lịch nhằm tạo tính đoàn kết trong nội bộ công ty cũng như tạo khích lệ tinh thần toàn thể mọi người trong công ty.

Chương trình đốt lửa trại tour du lịch Đà Lạt năm 2018

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone